<
O nás
Informácie, ktoré zhromažďujeme
Ako zhromažďujeme informácie
Ako používame informácie
Ako zdieľame informácie
Súbory cookie a technológie sledovania
Právny základ 
Odhlásenie
Deti
Ochrana Vašich údajov
Vaše práva na ochranu údajov
Zmeny zásad ochrany osobných údajov
>

KasinoSlovenske.com berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov podrobne opisujú, kto sme a ako zhromažďujeme, zdieľame a používame Osobné Údaje. Zásady obsahujú aj spôsoby, akými môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

O nás

KasinoSlovenske.com (ďalej len “My” alebo “Nás”) je stránka na porovnanie hazardných stránok (ďalej len “Webstránka”), ktorú prevádzkuje spoločnosť SIA SF2, číslo spoločnosti 40103691516, so sídlom na ulici K.Valdemara – 33-7, Riga, LV-1010, Lotyšsko. Naša webová stránka umožňuje svojim používateľom (“Vy” alebo “Subjekt údajov”) dozvedieť sa viac o prevádzkovateľoch online hazardných hier a rozhodnúť sa, ktorí prevádzkovatelia môžu byť pre Vás vhodní.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Údaje o používaní – Zhromažďujeme špecifické informácie týkajúce sa Vášho používania tejto webstránky. Tieto údaje zahŕňajú stránky, ktoré ste navštívili, operátorov, na ktorých ste klikli, Vašu IP adresu, URL pri návšteve na webovú stránku, typ prehliadača, typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, jazykové preferencie, čas prístupu.

Osobné údaje – ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, budeme potrebovať Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli posielať obsah do schránky. V okamihu prihlásenia sa na odber bude jasne uvedená podstata tejto akcie vrátane toho, aký druh obsahu by Vám bol zaslaný, potvrdenia o procese odhlásenia a potvrdenia o tom, či budú Vaše údaje poskytnuté tretím stranám. Všetky zaslané e-maily obsahujú odkaz na odhlásenie.

Na základe týchto údajov Vás nemôžeme osobne identifikovať.

Ako zhromažďujeme informácie

Údaje o používaní sa zhromažďujú prostredníctvom webových protokolov a sledovacích pixelov/skriptov. Webové stránky tiež odosielajú súbory cookie do Vášho systému, aby umožnili spracovanie údajov o používaní. Akékoľvek iné osobné údaje sa zhromažďujú explicitne prostredníctvom vyplnenia formulára, napríklad prihlásenia sa na newsletter.

Ako používame informácie

Údaje o používaní sa zhromažďujú s cieľom zlepšiť skúsenosti používateľov s webovou stránkou a uľahčiť optimalizáciu marketingových aktivít spoločnosti. Môžu sa tiež použiť na podporu rýchlej a uspokojivej odpovede na otázky a požiadavky používateľov. Údaje môžeme použiť na segmentáciu a prispôsobenie webovej stránky používateľovi. Údaje môžeme použiť aj na odhaľovanie a predchádzanie problémom súvisiacim s bezpečnosťou a podvodnou činnosťou.

Osobné údaje sa používajú na včasné a relevantné doručenie ponúk, obsahu a informácií používateľovi prostredníctvom e-mailu.

Vaše osobné údaje nepredávame, nešírime ani neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ na to nemáme Váš súhlas alebo pokiaľ to od nás nevyžaduje zákon.

Nezapájame sa do automatizovaného profilovania pomocou osobných údajov.

Ako zdieľame informácie

Reklamní partneri – údaje o používaní môžeme zdieľať s reklamnými partnermi s cieľom zlepšiť výkon a znížiť riziko podvodnej činnosti.

Poskytovanie služieb – tak ako vo väčšine organizácií, niektoré naše obchodné funkcie sú zadané externým dodávateľom, napríklad poskytovateľom webhostingových služieb alebo e-mailového marketingu. Akékoľvek spracovanie osobných údajov týmito poskytovateľmi sa uskutočňuje len na konkrétny účel, ktorý si vyžaduje ich úloha spracovateľa údajov.

Vymáhanie práva – ak to vyžaduje zákon, môžeme zdieľať osobné údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Potenciálny kupujúci – osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám a ich poradcom, ak nás oslovia v súvislosti s potenciálnym predajom časti alebo celého nášho podniku.

Akékoľvek iné zdieľanie údajov v súlade s Vašim súhlasom.

Upozorňujeme, že keď kliknite na odkaz a navštívte webovú stránku niektorého z prevádzkovateľov uvedených na tejto stránke, dostanete sa na webovú stránku tretej strany a my nemáme nad touto webovou stránkou žiadnu kontrolu.

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré uchovávajú záznam určitých údajov. Súbory cookie používame na zlepšenie našich služieb a zlepšenie používateľského zážitku tým, že umožňujeme analýzu správania a používania používateľov. Súbory cookie nám celkovo pomáhajú poskytovať Vám lepšie webové stránky tým, že nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k Vášmu počítaču ani žiadne iné informácie o Vás, okrem údajov, ktoré ste sa rozhodli s nami zdieľať. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Súbory cookie môžete spravovať vo svojom prehliadači vrátane ich úplného vypnutia alebo odstránenia konkrétnych súborov cookie. Návody na ovládanie podpory súborov cookie sú k dispozícii online pre všetky hlavné webové prehliadače.

Používame súbory cookie prvej strany, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom našej vlastnej domény, a súbory cookie tretích strán, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom domén/poskytovateľov služieb tretích strán.

Medzi používané súbory cookie patria:

Súbory cookie prvej strany – sú umiestnené na KasinoSlovenske.com a uľahčujú spracovanie údajov o používaní, vzoroch prehliadania a zdroji návštevnosti webovej stránky, ako aj segmentáciu obsahu.

Súbory cookie tretích strán – umiestňujú ich domény/poskytovatelia služieb tretích strán:

  1. Google Analytics – uľahčuje spracovanie údajov o používaní, spôsobe prehliadania a zdroji návštevnosti webovej stránky
  2. Google Ads – uľahčuje používanie reklamy na platformy Google AdWords
  3. Microsoft Bing – uľahčuje používanie reklamy na platforme Google AdWords. Zásady používania súborov cookie v službe Bing Ads: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
  4. Hotjar – uľahčuje spracovanie údajov o používaní a vzoroch prehliadania webových stránok. Zásady používania súborov cookie: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
  5. Aimtell – uľahčuje odosielanie anonymných push oznámení prehliadača. Zásady používania súborov cookie: https://www.aimtell.com/privacy

Právny základ 

V článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sa uvádzajú rôzne právne predpisy, na základe ktorých možno údaje spracúvať. Vaše údaje budeme spracovávať na účely našich oprávnených záujmov, medzi ktoré patrí potreba bojovať proti podvodom, zlepšiť zážitok z používania webovej stránky a analyzovať výkonnosť  reklamných kampaní. Ak sa usúdi, že záujmy Vás, dotknutej osoby, prevažujú nad záujmami spoločnosti, prestaneme spracúvať až do získania súhlasu. V prípade ostatných opísaných spôsobov použitia údajov budeme pred spracovaním údajov vyžadovať súhlas.

Odhlásenie

Máte právo kedykoľvek sa odhlásiť zo spracovania údajov. Ak chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, kontaktujte [email protected]

Deti

Táto stránka je určená pre dospelých od 18 rokov. Snažíme sa zabrániť prístupu detí na túto webovú stránku. Vedome nespracúvame osobné údaje žiadnych osôb mladších ako 18 rokov, a ak sa dozvieme, že sú uložené akékoľvek osobné údaje týkajúce sa dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, budeme postupovať podľa našich interných postupov, aby sme tieto údaje vymazali v súlade s Vašimi právami na ochranu údajov čo najskôr, ako to bude možné.

Ochrana Vašich údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov používame vhodné a primerané technologické a organizačné metódy. Patrí sem šifrovanie všetkých osobných údajov, ktoré ukladáme, minimalizácia množstva uložených údajov a dodržiavanie organizačných procesov, ktoré upravujú, ako s údajmi nakladáme.

Vaše práva na ochranu údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, na ich opravu, vymazanie, vznesenie námietky alebo obmedzenia ich zhromažďovania. Ak chcete podať takúto žiadosť, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my budeme postupovať podľa našich interných postupov, aby sme Vašej žiadosti v primeranej lehote vyhoveli. Budeme uchovávať kópie komunikácie, ktorú nám zašlete v súvislosti s týmito žiadosťami.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú aktualizované na tejto stránke. Z času na čas sa sem vracajte, aby ste sa uistili, že ste oboznámení s našimi zásadami. 

Posledná aktualizácia: 30. januára 2022